Siirry sisältöön
×

Ota meihin yhteyttä!

Aura Piha

Asiantuntija, Kestävä kehitys ja johtaminen, SYKLI
aura.piha@sykli.fi

Pelinjohtajalle tai opettajalle

Siirtyminen kiertotalouteen ja kestävään tulevaisuuteen merkitsee uudenlaista ajattelua – siis oppimista. Yhdessä tekeminen, kokeminen ja vuorovaikutus luovat siihen hyvät mahdollisuudet.

Circula® Kiertotalous- ja yrittäjyyspelissä tutustutaan kiertotalouteen luovan tiimityön kautta. Pelillinen lähestymistapa toimii monenlaisille oppijoille noin 15-vuotiaista alkaen, kun tavoitteet ja ohjaaminen sovitetaan pelaajien mukaan. Pelinjohtaja – opettaja tai muu ryhmänohjaaja – tukee ryhmän yhteistyötä ja oppimista.

Circula®-pelin osallistujat

  • saavat myönteisiä tulevaisuusvisioita ja toimintamahdollisuuksia
  • oppivat ymmärtämään kiertotaloutta käytännön tasolla, yritystoiminnan ja kuluttamisen näkökulmasta
  • tunnistavat ja arvostavat sekä omia että tiimin jäsenten vahvuuksia ja taitoja
  • toimivat yhdessä tiimin kanssa, ottaen vastuuta omasta ja tiimin jäsenten oppimisesta
  • saavat liikeideoiden kehittämiseen ja yrittäjyyteen liittyviä valmiuksia

Neljä versiota

Circula® on nyt saatavana neljänä kieliversiona: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja selkokielisenä. Tutustu suomenkieliseen ja selkokieliseen aineistoon Materiaalit-sivulla. Ruotsin- ja englanninkieliset aineistot löytyvät omilta sivuiltaan.

Tutustu materiaaleihin

Circula®-työpajat

Circula® Kiertotalous- ja yrittäjyyspeliä on pelattu kymmenillä paikkakunnilla Suomessa. Kiitos kaikille pelitapahtumiin ja opettajankoulutuksiin osallistuneille!

Circula-hanke päättyi joulukuussa 2019. Jos sinua kiinnostaa pelata tai pelauttaa koulussasi Circula® Kiertotalous- ja yrittäjyyspeliä, ota meihin yhteyttä ja pyydä tarjous! Circula sopii loistavasti yritysten tuotekehitykseen, tyhy-päivään tai osaksi kiertotalousaiheista kehittämishanketta.

Suunnitellaan, voisimmeko toteuttaa sinun yrityksessäsi tai koulussasi vuoden innostavimman ja raikkaimman pelitapahtuman.

Tilaa koulutus

 

Opettajan opas

Tälle sivulle on koottu lyhyesti Circulan® oppimisprosessin vaiheet ja niihin liittyviä linkkejä. Lue lisää pelin pedagogiikasta ja käytännön toteutuksesta opettajan oppaasta!

Lataa opettajan opas

Circula®-pelin soveltaminen ja vaiheet

Monenlaiset ryhmät yläkoululaisista kokeneisiin asiantuntijoihin ovat innostuneet pelistä! Circula® sopii osaksi lukion, ammatillisen koulutuksen tai ammattikorkeakoulun opintoja, mutta myös vapaa-ajan toimintaan. Se on helppo liittää osaksi laajempaa oppimiskokonaisuutta, esimerkiksi yrittäjyyskasvatukseen, omalle ammattialalle tai lukion teemaopintoihin. Peliä voidaan käyttää myös ympäristö- ja yritysneuvonnassa tai yrityksen sisäisessä koulutuksessa. Pelin avulla kiertotalouden liiketoimintamallit tulevat tutuksi, ja organisaatio tai yritys voi saada ideoita kiertotalouden tarjoamista mahdollisuuksista omalle toiminnalleen. Peli lisää vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä motivoi henkilöstöä ja asiakkaita ympäristövastuulliseen toimintaan.

Circula® on pelityöpaja, johon liittyy myös ennakkotehtäviä. Kiertotalouskävely antaa tietoa ja inspiraatiota pelaajien omaan tekemiseen. Pelin jälkeen oppimista voidaan jatkaa ryhmän kannalta mielekäällä tavalla.

 

Pelin lähtökohtia ovat pelaajien omat voimavarat – taidot ja persoonallisuus – sekä ylijäämäresurssit, jotka voivat olla materiaaleja, tavaraa tai tiloja. Pelissä yritystiimit ideoivat kiertotalouden mukaista liiketoimintaa omien voimavarojensa ja saatavilla olevien resurssien pohjalta. Jokainen tiimi kehittää omaa yritysideaansa, mutta pelin yllätykset ohjaavat tiimit tekemään myös yhteistyötä muiden yritysten kanssa.

Ennakkotehtävät

Jotta osallistujat saavat pelistä mahdollisimman paljon irti, heidän on hyvä orientoitua etukäteen kiertotalouden ja yrittäjyyden teemoihin.

A. Videot

Valitse opiskelijoillesi sopivat videot:

B. Kiertotaloustesti

Kiertotaloustesti tekee tutuksi erilaisia tapoja elää ja kuluttaa kiertotaloudessa. Pahiksia ei tässä testissä ole − sopivia ratkaisuja löytyy joka tyyliin. yle.fi/kiertotaloustesti »

C. Yrittäjyystesti

Yritys tarvitsee monenlaista osaamista, ja jokaisella on yrittäjyyteen sopivia vahvuuksia. Testi löytyy YES-verkoston sivuilta. yesverkosto.fi »

D. Taidot ja vahvuudet tutuksi

Yhteisen aktiviteetin tavoitteena on tunnistaa omaa ja muiden osaamista. Lue ohje opettajan oppaasta!

Kiertotalouskävely

Kiertotalouskävelyllä tutustutaan suomalaisyrityksiin, jotka jo toteuttavat kiertotaloutta käytännössä, sekä erilaisiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Kävely palvelee myös tutustumista ja ryhmäytymistä ja sen avulla voidaan muodostaa pelin yritystiimit. Kiertotalouskävely voidaan toteuttaa yhteisenä ennakkotehtävänä tai pelin alussa. Se toimii myös täysin itsenäisenä menetelmänä.

Lataa esitteet

Circula® Kiertotalous- ja yrittäjyyspeli

Pelaajien tavoitteena on ideoida yritys, joka

  • vastaa aitoihin tarpeisiin tai ongelmiin
  • käyttää luonnonvaroja kekseliäästi ja kestävästi
  • on kannattavaa liiketoimintaa

Vinkkejä pelin soveltamiseen omalle ryhmällesi ja pelin valmisteluun löydät opettajan oppaasta. Aikataulun suunnittelussa auttaa esimerkkimme 3-4 -tuntisesta Circula-pajasta (pdf).

Peliohje vaihe vaiheelta

Circula®-peli on suunniteltu siten, että pelaajat voivat toimia tiimeissä peliohjeen avulla itsenäisesti. Opettaja toimii pelinjohtajana ja tukee tiimejä tarvittaessa. Kaikille opiskelijoille itsenäinen tiimityö ei kuitenkaan ole helppoa, esimerkiksi nuorimmille pelaajille yläkouluissa. Jos arvioit, että peliohje on ryhmällesi liian vaativa, voit ohjata peliä vaihe vaiheelta diaesityksen avulla.

Lataa diaesitys

Peli aidoilla ylijäämäresursseilla

Voitte kerätä paikallisilta yrityksiltä tietoa niiden ylijäämäresursseista – materiaaleista, tavarasta ja tiloista – ja hyödyntää pelissä. Ammatillisissa oppilaitoksissa jää eri aloilta monenlaista hukkaa, jonka pohjalta voidaan järjestää yritysideakilpailu Circulaa soveltaen. Voitte tehdä omia resurssikortteja korttipohjalla, joka löytyy materiaalien ekstroista. Voit lukea lisää vinkkejä Sakkyn kokeilusta Circula aidoilla resursseilla (pdf).

Yritysesittely

Pelin päätteeksi pitchataan. Nuori Yrittäjyys ry:n Eemeli Alanne kertoo videolla, miten yritysesittelyyn voi valmistautua. Esimerkkinä tehokkaasta pitchauksesta voitte katsoa Jenni Parpalan esityksen.»

Jokainen tiimi antaa ja saa palautetta palautekorttien avulla. Halutessasi voit kutsua paikalle pienen raadin, joka antaa tiimeille pisteet arviointikriteerien pohjalta. Lue lisää opettajan oppaasta.

Oppimisen jatkumo

Circulan ympärille voidaan rakentaa pidempi oppimisen jatkumo kiertotaloudesta. Peruskoulussa kiertotalous sopii hyvin monialaisen oppimiskokonaisuuden, lukiossa teemaopintojen aiheeksi. Ammatillisessa koulutuksessa Circula ja kiertotalous voidaan sisällyttää yhteisiin opintoihin tai sitoa ne omalle ammattialalle. Voitte esimerkiksi tutkia Sitran Kiertotalouden kiinnostavimmat -listan yritysesimerkkejä oman alanne näkökulmasta. Lue esimerkki, miten Omnia toteutti kiertotalouden sprinttiviikon, jossa yhdistettiin yhteisten opintojen kestävän kehityksen ja yrittäjyyden osiot.

Sitra on rahoittanut viime vuosina opetusmateriaalien tuottamista kaikille koulutusasteille. Sitran kokoamasta listasta löydät kattavasti aineistoja peruskouluun, lukiooon ja ammatilliseen koulutukseen.

Circula Nuori Yrittäjyys -ohjelmissa

Circula-peli sopii hyvin Nuori Yrittäjyys 24h -leirin aloitukseen tai Vuosi Yrittäjänä -ohjelman käynnistykseen. Yritysten ideointi on vielä motivoivampaa, jos lähtökohtana käytetään paikallisten yritysten aitoja, saatavilla olevia ylijäämäresursseja. Lue Sakkyn esimerkki Circula 24h leirillä (pdf)!

Lue lisää Nuori Yrittäjyys -toiminnasta!

 

Liity Circula® Kiertotalous- ja yrittäjyyspelin uutiskirjelistalle!