Siirry sisältöön
×

Ta kontakt!

Aura Piha

aura.piha@sykli.fi

www.sykli.fi

Circula®-material

Bekanta dig med Circula® spelet.

Du kan ladda ner Circula-materialet för användning i ditt klassrum från den här länken (Google Drive):
Ladda ner materialet

För gemensamt bruk

Circula®-spelet har Circula har utvecklats genom ett projekt finansierat av Sitra. Det har utgivits med Creative Commons CC BY-NC-ND-licens. Innehållet kan fritt användas i utbildningssyfte och för utveckling av idéer, men inte kommersiellt. Materialet får inte redigeras eller sparas i nya versioner. Du kan dela materialet icke-kommersiellt till exempel på webbsidor eller i sociala medier Nämn alltid källan (www.circula.fi) och licensen då du delar!

Börja med att bekanta dig med guiden för lärare. Vi önskar trevliga stunder med den cirkulära ekonomin och med inlärning genom spel!

Ladda ner guiden för lärare

Spelmaterialet

Broschyrer om circulär ekonomi

Exempelföretagen vid Cirkulär ekonomi-promenaden är fördelade i fem olika dokument enligt modellerna för affärsverksamhet inom den cirkulära ekonomin. Välj de exempel som är lämpliga för din grupp.

Ladda ner

Spelbrädet

Varje företagsteam behöver ett spelbräde. Spelbrädenas storlek är 79 cm x 79 cm. Du kan antingen låta dem tryckas eller montera ihop dem av 6 stycken utskrivna A3-ark.

Ladda ner

Spelinstruktioner

Skriv ut ett exemplar av de dubbelsidiga spelinstruktionerna åt varje team.

Ladda ner

Resurs- och överraskningkort

Skriv ut en serie med resurskort och en serie överraskningskort. Skriv ut arken tvåsidigt på kartong och klipp sedan ut dem.

Ladda ner

Styrkekorten

Skriv ut en styrkekortlek åt varje team. För att man inte ska blanda kortlekarna med varandra är de numrerade från 1–5.

Ladda ner

Kunskapskort

Skriv ut en kunskapskortlek åt varje team. För att man inte ska blanda kortlekarna med varandra är de numrerade från 1–5.

Ladda ner

Företagsmodeller och pitchning

Skriv ut ett sammandrag om den cirkulära ekonomins modeller för affärsverksamhet åt varje team. På baksidan finns en kom-ihåg-lista för pitchning i spelets slutskede.

Ladda ner

Responskorten

Responskorten kan användas i samband med pitchning. Skriv ut fyra kort (ett ark) per team.

Ladda ner

Utvärderingsformulär

Skriv ut ett formulär för varje team.

Ladda ner

Extra

Bättre resurser!

Tomma resurskort finns till för era egna resurser! Du hittar idéer i guiden för lärare.

Ladda ner

Mera kunskaper!

Ni kan göra era egna kunskapskort om t.ex. kunnandet inom den egna branschen.

Ladda ner

Egna styrkor

Gör egna styrkekort om Circulas egna inte räcker till!

Ladda ner

Mera överraskningar

Hitta på nya överraskningar och gör egna kort!

Ladda ner